28 June 2024

Sesimbra’daki Küresel Buluşmadan Akılda Kalanlar

Yazı: Ekin Gök*

Portekiz, Sesimbra’daki Global Gathering’den yeni döndük ve yaşadığımız bu deneyimi küresel bir ağ olan Impact Hub Network’ü size daha iyi anlatabilmek adına paylaşmayı anlamlı buluyoruz. Etkinlikte, 95 farklı Impact Hub’dan gelen 140’tan fazla katılımcıyla bir aradaydık. Üç gün boyunca birbirimizden ilham aldık, iş birliği yaptık ve bolca eğlendik.

Küresel buluşmanın teması olan “Entegre Ol, Yenilik Yap ve Geliş”, orman ekosistemi ve içinde yer alan ağaçlar metaforu üzerinden şekillendi. Bu metaforda ağaçları birbirine bağlayarak beslenmesine katkı sağlayan karmaşık miselyum ağı ise Impact Hub global ağı genelinde birbirimizi karşılıklı beslemeye ve desteklemeye olan bağlılığımızı vurgulamakta ve kolektif büyüme ile gelişerek dirençli bir topluluğa dönüşmemizi sembolize etmekteydi. 

Üç günlük etkinlik boyunca gerçekleştirilen çalışmaların odağında şunlar vardı:

  • Impact Hub global ağı olarak dünyadaki önemimiz, etki girişimcileri ve sosyal girişimcilerin değişen ihtiyaçları ve sunduğumuz hizmetler/destekler aracılığıyla bu ihtiyaçları karşılamak için yaratabileceğimiz değere dair anlayışımızı keşfetmek ve derinleştirmek.
  • Yerel Impact Hub’lar, küresel ağımız ve 2030 hedeflerimiz için öngördüğümüz ve gelişmekte olan pazar fırsatlarına yönelik harekete geçebilmek amacıyla Impact Hub Ağı’nın iş modelini güçlendirmek.
  • Ağ yönetişimimizin amacımıza hizmet etmesi, verimli olması, bizi desteklemesi ve gelecek hedeflerimize katkı sağlaması için küresel topluluk mekanizmalarını geliştirmek.
  • Dünyanın dört bir yanındaki yerel Impact Hub’ları güvenilir ve ilgi çekici bir ortam aracılığıyla birbirine bağlamak.

1. Gün: Entegre Ol

İlk günümüz samimi bir karşılama çemberi ile başladı. Dünyanın dört bir yanından gelen Hub temsilcileriyle selamlaşmak, her birinin getirdiği enerjiyi ve hikayeleri dinlemek harikaydı. Sesimbra’nın zengin tarihi ve kâşif Sebastião Rodrigues Soromenho’nun Amerika’ya gidip orayı memleketindeki Praia da Califórnia’ya benzeterek California adını vermesi hikayesi bizi çok etkiledi. Bu hikaye, “Entegre Ol, Yenilik Yap ve Geliş” temamız için mükemmel bir başlangıç oldu.

Impact Hub Network’ü üzerine konuşmalara daldık; rakamları, programları ve 2030 hedeflerimizi (Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık ve Çevresel Sürdürülebilirlik) keşfettik. ProAction Cafe/Peer-to-peer işbirliği oturumu en önemli anlardan biriydi, katılımcılar tarafından önerilmiş 21 farklı konu üzerinde gruplar halinde beyin fırtınası yaptık. Bu oturumlardan çıkan içgörüler ve enerji çok zihin açıcıydı. Günü, Impact Hub Network’ünün yönetişimine yönelik önergeler ve seçimler hakkında daha fazla bilgi edindiğimiz ve oylamanın yapıldığı olağan genel kurul ile tamamladık. 

2. Gün: Yenilik Yap

İkinci gün, yönetişim ve geleceğimizi hayal etme konusuna odaklandık. Yönetişim süreçlerimizi geliştirmek için önerileri tartıştık, çeşitli bakış açılarını entegre etmeyi ve kapasite geliştirmeyi desteklemeyi amaçladık. Güven, cesaret ve iş birliği tartışmalarımızın merkezindeydi.

Yönetici Direktörümüz Tatiana, bize önemli sorular sordu: Impact Hub Network olarak 100 milyon “Impact Makers” a nasıl katkı sağlayabiliriz? Tedarik zinciri çözümlerinin en büyük sağlayıcısı olsak ne olurdu? Doğrudan etki girişimlerine yatırım yapabilsek ne olurdu? Girişimcilerin ve KOBİ’lerin döngüsel hale gelmesine yardımcı olan sağlayıcı olsaydık ne olurdu? Bu sorular ve ilham veren diyaloglar, yerelde silolarda çalışan Impact Hub’ların ötesine geçip farklı coğrafyalarda çabaların bir araya gelerek, küresel ağın gücününün birlikte iş yapma pratiğini geliştirmeye odaklandığı fikir geliştirme oturumuna zemin hazırladı.

Daha sonra yerelin ötesinde, etki odaklı iş yapmayı teşvik etmenin farklı yollarını kolektif olarak araştırdık. World Café formatında yürütülen oturumda, ağımızdaki çeşitli zeka, bilgi ve beceri setlerini somutlaştıran network çapında geliştirilebilecek 17 yenilikçi öneri ortaya çıktı.

Günü, Pecha Kucha gecesi ile tamamladık, hikayelerimizi resimlerle paylaştık. Flor ve Henrique’nin São Paulo ve Florianópolis’teki Impact Hub’larda başlayan yolculuklarını görmek çok anlamlıydı. Gece, topluluk oluşturma oturumu ile derinleşen bağlantılarla sona erdi.

3. Gün: Geliş

Son günümüz, daha güçlü bir ağ oluşturmaya ve kolektif potansiyelimizi ortaya çıkarmaya yönelik düşünceler ve yansımaları içeriyordu.

“İnovasyonu Beslemek: Sermayeye Erişim” oturumu ile etki girişimleri ve sosyal girişimlerin sermayeye erişimini sağlayan yenilikçi yatırım modelleri, stratejileri ve girişimlerin yatırıma hazırlığı üzerine tartışıldı. “İnovasyonu Beslemek: Veriye Erişim” oturumunda ise küresel ağımızın sağlam bir altyapı ile nasıl veri odaklı bir ağa dönüşebileceği üzerine çalıştık. Günün devamında sürekli değişen bir dünyada bir ağ olarak nasıl başarılı olabileceğimizi ve karşılaşabileceğimiz zorluklar için kendimizi nasıl donatabileceğimizi konuştuk. 

Heerad Sabeti’nin ateş başı sohbetinde Impact Hub olarak içinde yer aldığımız “dördüncü sektör (for-benefit)”ün gelişmesini sağlayacak koşulların yaratılmasına ilişkin bir perspektif paylaştı. “Birlik bir slogan değil, bir stratejidir” gibi içgörüler üzerine düşünme fırsatı bulduk. 

Yerevan, São Paulo, Floripa, Porto Alegre ve Çekya’daki Impact Hub’lardan gelen iş modeli vaka çalışmaları, topluluk katılımı ve etkiyi ölçeklendirme konusunda çeşitli yaklaşımlar sundu. Üç günlük çalışmamız, taahhütlerimizi ve 2025’teki 20. yılımız için planladığımız cesur adımların bir yansıması oldu.

Büyülü Bir Kapanış

Küresel buluşma, orman temalı bir parti ile yıldızların altında ve Portekizli 4 kadın müzisyenin canlı müzik performansı eşliğinde sona erdi. Çok keyifli ve büyülü bir manzaraydı, unutulmaz bir yolculuğun mükemmel bir sonuydu.

Yolculuğun bir parçası olan herkese teşekkür ederiz. 

*Bu içerik hazırlanırken, Impact Hub’ın Network İletişim Yöneticisi Stephanie Dan-Okafor’un notlarından yararlanılmıştır. 

Impact Hub Network’ü, Dünya çapında 110’dan fazla Impact Hub’dan oluşan bir ağa sahip ve 25.000’den fazla Impact Maker ile kapsayıcı ve sürdürülebilir inovasyonu hızlandırmak için çalışıyor. Birlikte, güven, cesaret ve iş birliği üzerine kurulu olarak, pozitif değişim için bir ekosistem yaratıyoruz. Tüm Impact Hub’lar, gezegen ve insanlık için daha iyi bir gelecek hedefiyle etki odaklı çözümler üretiyor ve etki girişimciliğini geliştirecek araçlar üretiyor.

Impact Hub Network'ü keşfedin.