HAKKIMIZDA

Hareketi etkiye dönüştüyoruz

Impact Hub İstanbul, dünyada 5 kıtada 60’ın üzerinde ülkeye yayılan, 20 bin’in üzerinde üyeye sahip küresel bir sosyal girişimcilik hub’ının İstanbul ayağı. Tüm Impact Hub’lar, gezegen ve insanlık için daha iyi bir gelecek hedefiyle etki odaklı çözümler üretiyor ve etki girişimciliğini geliştirecek araçlar üretiyor.

Impact Hub İstanbul olarak, 2016 yılından beri sosyal ve çevresel fayda odağındaki etki yaratan birey ve kurumları programlarımız, etkinliklerimiz ve ortak çalışma alanımız aracılığıyla bir araya getiriyor ve destekliyoruz . Etki odaklı birey ve kurumların kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirebilmeleri için ihtiyaçlarına yönelik özgün içerikler ve metotlar tasarlıyor, iş birliği süreçleri inşa ederek ortak değer üretiyoruz. Temel hedefimiz: Hareketi etkiye dönüştürmek!

Girişimler için neler yapıyoruz? →

Kurumlar için neler yapıyoruz? →

Çalışma Alanlarımız

Etki odaklı ekosistemi geliştirmeyi, bireyleri ve kurumları toplumsal ve çevresel fayda için güçlendirmeyi önemsiyoruz.

İş Birliği

Etki odaklı birey ve kurumları
bir araya getiriyoruz.

Ortak Değer

İş birliği süreçleri inşa ederek
ortak değer üretiyoruz.

Etki Odaklılık

Adil ve sürdürülebilir bir dünya için
hareketi etkiye dönüştürüyoruz.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA)
rehber kabul ediyoruz.

Topluluk Oluşturma

Topluluk oluşturmayı destekleyici
etkinlikler tasarlıyoruz.

Sosyal İnovasyon

Yenilikçi fikirler için destek
mekanizmaları oluşturuyoruz.

Bugüne kadar Impact Hub İstanbul’da…