Ortak çalışma. Yenilikçi içerik. Global hareket.

Impact Hub İstanbul’da sosyal etki odaklı yaratıcı insanları güçlendirmek için üyelik tabanlı bir ortak çalışma alanı sunuyoruz. Topluluğumuzda girişimciler, danışmanlar, yatırımcılar, yazılımcılar, tasarımcılar, sanatçılar, kreatifler, serbest çalışanlar gibi farklı disiplinlerden bireyler yer alıyor. Hem kurumlara hem de topluluğumuza etkilerini artırmaları için ilham alacakları bir ortamın ve etkinliklerin yanı sıra stratejik kaynakların ve işbirliği fırsatlarının da bulunduğu özgün bir ekosistem sağlıyoruz.

 

Impact Hub, fark yaratan girişimcilerin bir araya geldiği, dünyada 100’den fazla merkezde faaliyet gösteren ve 16.000’den fazla üyeye sahip global bir hareket. Sizi de dünyanın farklı şehirlerinde farklı alanlardan ortak tutkuları ve değerleri paylaşan insanları bir araya getiren bu hareketin parçası olmaya davet ediyoruz.

Sosyal Etki Odaklı Bir Hareket

15.000+ ÜYE

300+ PROGRAM

102 HUB

60+ ÜLKE

Vizyon ve Misyon

VİZYON

Toplumdaki farklı sosyal ve çevresel sorunların, farklı paydaşların işbirliğine dayalı ortak çalışmayla çözülebileceğine inanıyoruz. Sosyal ve çevresel meseleleri sahiplenerek bu meseleler üzerine farkındalık çalışmaları yapıyor, diyalog ortamı geliştiriyoruz.

MİSYON

Dünyayı daha yaşanabilir bir yer hâline getirecek ve değişime öncülük edecek, toplumu ileriye taşıyacak girişimcileri, liderleri ve kurumları güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Resim1

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni bu çalışmalarımızda rehberimiz olarak kabul ediyoruz.

Yaklaşım

Impact Hub’da farklı paydaşların işbirliklerini destekliyor, yaratıcılığı açığa çıkarıyor, yenilikçi çözümler üretiyor, ilham verici etkinlikler düzenliyoruz. Herkes için daha yaşanabilir bir geleceği inşa etmek adına değişim yaratmayı hedefleyen bireyleri ve kurumları, disiplinlerarası bir ekosistemde birlikte çalışmaya, uzmanlıklarını paylaşmaya, yenilikçi fikirler bulmaya teşvik ediyoruz.