Project Zoom

PARTNERLER

United States of America Consulate General Istanbul

Teyit

Impact Hub İstanbul olarak yürütücülüğünü üstlendiğimiz, ABD Başkonsolosluğu tarafından desteklenen ve teyit.org un ekosistem partneri olarak yer aldığı “Project Zoom” adlı program, medyada değişim arayanlar için bir hibe programıdır. Project Zoom, yeni nesil hikâye anlatıcıları ve gazeteciler gibi farklı mecralarda içerik üretenler tarafından gözden kaçmış/görül(e)memiş hikâyelerin veya toplumsal meselelerin ortaya çıkarılmasını ve görünür kılınmasını hedefliyor. Bu program kapsamında, heyecan verici fikirleri olan ve yeni projelere girişmek isteyen medya ve iletişim sektörü çalışanlarını veya bu alana ilgi duyanları desteklemek için rehberlik, mentorluk, etki odaklı medya ve iletişim ağlarına dâhil olma olanağı ve finansal destek sunacağız.

Project Zoom, sıra dışı hikâyeler ve içerikler üretebilecek ve hedef kitlesi üzerinde geniş bir etki ve değişim yaratmayı isteyen bağımsız gazeteciler, serbest çalışanlar ve medya ve iletişim alanı çalışanlarına yönelik tasarlanmıştır. Başvuranların iklim değişikliği, göç, sürdürülebilirlik, sosyal inovasyon, toplumsal cinsiyet eşitliği ve enerji konularına odaklanmalarını ve podcast, fotoğraf, yazı, video gibi görsel, yazılı veya işitsel formatlarda farklı mecralarda içerik geliştirmelerini bekliyoruz. Bu misyona uygun proje geliştirenlere, Impact Hub İstanbul olarak maksimum 7.000 dolarlık hibe fonu veriyoruz. Program için başvuru yapıldıktan sonra bir jüri değerlendirmesi olacak ve kazananları açıkladıktan sonra adayların 4 ay içerisinde projelerini tamamlayabilmeleri için teşvik edeceğiz.

Hub Blog

Bizden haberleri, etki yaratan birey ve kurumlardan gelişmeleri blog yazılarımızdan takip edin.

Türkiye’deki Mülteci ve Yerel Halk Gençlik Grubu için Dijital Beceri Eğitimi ve Kariyer Desteği Projesi

PAYDAŞLAR

RE-CODED

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

Program Özeti: Türkiye’de yaşayan mülteci gruplar ve yerel halk arasındaki sosyo-ekonomik dayanıklılığı arttırmak amacıyla bu projede, dezavantajlı diyebileceğimiz bu gruplara mentorlük ve kariyer desteği sağlamanın yanı sıra, teknik, liderlik ve girişimcilik becerisi kazandırmak üzere, Impact Hub İstanbul olarak biz paydaş partner rolü ile bu projede yer almaktayız.

 

Program Detayı

Projede, mülteci ve yerel halkın kodlama odaklı kamplara/eğitimlere ve teknoloji, yaratıcı düşünme, iş hayatına adaptasyon, yeni girişimler oluşturma gibi workshoplar ve toplum odaklı aktivitelere katılımı sağlanarak her bir katılımcının teknik ve soft becerilerini geliştirebileceği ortamlar sunmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte, katılımcıların ekosistem girişimcileri ve özel sektör çalışanları ile bir araya gelip deneyim paylaşımında bulunabilmeleri ve iş birliği oluşturabilmeleri adına ön ayak olunacaktır. Bu doğrultuda, 2 boot kamp, 10 workshop, 10 toplum odaklı aktivite, 1 hackathon ve 2 iş ağı geliştirme organizasyonu gerçekleştirilecektir.