Türkiye’deki Mülteci ve Yerel Halk Gençlik Grubu için Dijital Beceri Eğitimi ve Kariyer Desteği Projesi

PAYDAŞLAR

RE-CODED

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

Program Özeti: Türkiye’de yaşayan mülteci gruplar ve yerel halk arasındaki sosyo-ekonomik dayanıklılığı arttırmak amacıyla bu projede, dezavantajlı diyebileceğimiz bu gruplara mentorlük ve kariyer desteği sağlamanın yanı sıra, teknik, liderlik ve girişimcilik becerisi kazandırmak üzere, Impact Hub İstanbul olarak biz paydaş partner rolü ile bu projede yer almaktayız.

 

Program Detayı

Projede, mülteci ve yerel halkın kodlama odaklı kamplara/eğitimlere ve teknoloji, yaratıcı düşünme, iş hayatına adaptasyon, yeni girişimler oluşturma gibi workshoplar ve toplum odaklı aktivitelere katılımı sağlanarak her bir katılımcının teknik ve soft becerilerini geliştirebileceği ortamlar sunmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte, katılımcıların ekosistem girişimcileri ve özel sektör çalışanları ile bir araya gelip deneyim paylaşımında bulunabilmeleri ve iş birliği oluşturabilmeleri adına ön ayak olunacaktır. Bu doğrultuda, 2 boot kamp, 10 workshop, 10 toplum odaklı aktivite, 1 hackathon ve 2 iş ağı geliştirme organizasyonu gerçekleştirilecektir.