Beyond Divides

Partnerler: Robert Bosch Stiftung Derneği, Çimenev

Program Özeti:

Robert Bosch Vakfı tarafından desteklenen ve Impact Hub tarafından tasarlanan Beyond Divides programı Impact Hub Istanbul’un da aralarında bulunduğu dört Impact Hub’da eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek. Impact Hub Istanbul olarak odağımız; Kuştepe’nin yalnız başına baş etmekte zorlandığı sorunlarına yenilikçi ve bütün bireylere saygı duyan bir yaklaşımla çözüm bulmayı amaçlıyor. Toplum içindeki çeşitliliği benimseyip, ayrışmayı azaltmak ve aktif yurttaşlığı yenilikçi yöntemlerle desteklemek adına farklı disiplinlerden bireylerin birlikte üretmek için bir araya geleceği program, Mart 2019’dan itibaren bir sene boyunca devam ediyor olacak. Program kapsamında Kuştepe’ye katkı sağlamak isteyen bireyler bölgenin sosyal ve ekonomik sorunlarını birinci elden yaşayan Kuştepeliler ile birlikte ihtiyaçlara yönelik çözümler tasarlayacaklar. Impact Hub Istanbul olarak kurulduğumuzdan beri odak noktalarımızın başında gelen sosyal eşitliksizliklerin azaltılması kapsamında başladığımız Beyond Divides, 2020 yılının Nisan ayına kadar devam ediyor olacak.

Program Detayı:

Beyond Divides programının amacı şehir içindeki eşitsizliklerin azaltılması ve farklı kesimlerden insanların birbirlerinden öğrenerek, aynı hedef doğrultusunda birlikte çalışmasına teşvik etmektir. Aktif yurttaşlığın ön planda olacağı programda; Kuştepe’nin sorunlarını Kuştepe’nin sakinleriyle birlikte belirleyip, bu sorunların çözüm sürecinde yenilikçi bir yaklaşım teşvik edip, mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılması adına hep birlikte bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculuğumuz esnasında birbirimizi, bizi birlikte daha güçlü kılan farklılıklarımızı, çeşitli ortak yönlerimizi ve bu yönlerimizi kullanarak nasıl fayda sağlayabileceğimizi keşfedeceğiz.

Dönüşüm:

Teknoloji entegrasyonunu artırabilir ve herkes için adil bir gelir elde edebilir miyiz? Şehirlerde yaşayan farklı topluluklardan insan için ekonomik fırsatlara, eğitim ve sosyal hizmetlere erişimi nasıl garanti edebiliriz?  Bunlar üstesinden gelmesi güç sorular ve doğaları gereği, yalnız başına çalışarak onlarla başa çıkmaya çalışmak sadece bir kaynak ve zaman kaybı değil, aynı zamanda çoğunlukla düşük başarı oranlarıyla sonuçlanıyor. Toplum içindeki çeşitliliği benimseyip, ayrışmayı azaltmak ve aktif yurttaşlığı yenilikçi yöntemlerle desteklemek adına farklı disiplinlerden bireylerin birlikte üretmek için bir araya geleceği program kapsamında Kuştepe’ye katkı sağlamak isteyen bireyler bölgenin sosyal ve ekonomik sorunlarını birinci elden yaşayan Kuştepeliler ile birlikte ihtiyaçlara yönelik çözümler tasarlayacaklar.

Daha detaylı bilgi almak veya birlikte bir proje mi yapmak istiyorsunuz? Hemen  adresine bir mail atın!