Borusan Holding iş birliğinde

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı

Borusan tarafından Impact Hub İstanbul iş birliği ile ikinci kez gerçekleştirilen Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı, Borusan Holding’in sosyal fayda ve sürdürülebilirlik öncelikleri ile paralel bir şekilde geliştirilen, hedef kitleleri etkilemek ve harekete geçirmek üzere yola çıkmış, yenilikçi yöntemler kullanan ve etki potansiyeli yüksek projelerin desteklendiği bir kapasite geliştirme programıdır.

Program Websitesi
Başvuru süreci

Başvuru süreci sona erdi

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın 17 Temmuz – 27 Ağustos tarihleri arasındaki başvuru süreci sona erdi. Programın gelecek dönemine başvurmayı düşünüyorsanız, sizi haberdar edebilmemiz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Programla İlgileniyorum
Program hakkında

Odak Alanları

Programın afet odaklı ikinci dönemi, deprem bölgesindeki toplumsal ve çevresel meselelerin çözümüne yönelik mevcut veya yeni projelerin etki alanlarını artırmayı, projeleri somut bir çıktıya dönüştürmeyi ve orta ve uzun vadede yeniden inşa sürecine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Programın odak alanları arasında nitelikli eğitim desteği sağlamak, eşitsizlikleri azaltmak, geçim kaynakları ve iş olanakları yaratmak, çevre ve ekolojik problemlere çözüm üretmek başlıkları yer almaktadır.

Programın ilk döneminde ise sürdürülebilir bir dünya inşası için sosyal inovasyon ve sosyal fayda odağında yenilikçi yöntemler kullanarak iklim krizi ile mücadele ve eşitsizliklerin azaltılması konularında toplumsal dönüşümlere aracılık eden projeler seçildi ve ekiplere, ihtiyaca göre tasarlanmış kapasite geliştirme destekleri sunuldu.

Program hakkında

Kimler başvurabilir?

Programın afet bölgesine odaklanan dönemi deprem odağında çalışmak isteyen, depremden etkilenen, halihazırda deprem bölgesinde yaşamaya devam eden veya bölgeden ayrılarak farklı illere geçiş yapan bireysel başvurulara veya ekip/grup başvurularına açıktır.

Sivil aktörler ve sivil toplum örgütleri,
Aktivistler,
Topluluklar, inisiyatifler ve kooperatifler,
Bölgedeki sorunlara çözüm olarak ortaya çıkan yeni girişimler veya deprem odaklı yeni proje fikri olan sosyal girişimciler programa başvurabilir.

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nın ilk dönem katılımcıları Perili Köşk'te. / The first term participants of the Borusan Sustainable Benefits Program are at Perili Köşk.

Programın etkisi

İkinci dönemi devam eden Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı kapsamında bugüne kadar 63 şehirden 263 başvuru aldık. Programın ilk döneminde seçilen 3 projeye kapasite geliştirme, mentor/uzman, ağ geliştirme, görünürlük ve topluluk oluşturma desteklerinin yanı sıra toplamda 600.000 TL destek olduk. Yeni dönemi devam eden programda ise seçilen projeleri 300.000 TL’ye kadar hibe desteği bekliyor.

263

BAŞVURU SAYISI

600.000 TL

TOPLAM DESTEK TUTARI

3

DESTEKLENEN PROJE SAYISI

Program mezunlarının deneyimleri

“Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı, kısa filmimize hak ettiği koşullarda yapılmasını sağlayan maddi bir destek verdi. Program kapsamında da ihtiyaç duyduğumuz alanlarda eğitim ve mentorluk desteği sağladı. ”

Nesra Gürbüz & Gülşah Özdemir Koryürek
Zaman Yolcusu Kreta

“Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın desteği daha çok sağır ve işitme engelli kadınlara ulaşmamızın yanı sıra projeyi kamuoyuna daha iyi anlatmamızı sağladı. Bu da projenin sürdürülebilirliği için çok kıymetli”

Ayşe Damla İşeri & Diclehan Sönmezoğlu
Sağır ve İşitme Engelli Kadın Hakları Eğitim Platformu

“Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı sayesinde Pina farkındalığı başlatılmış oldu. Proje bütçesinde yer almayan belgesel çekimi, iletişim stratejisi oluşturma ve görsel materyal tasarlama gibi bizim için hayati katkı geldi.”

Prof. Dr. Mustafa Sarı
Umut Pina Projesi