Ekin Gök
İşletme Operasyonları Yöneticisi

İTÜ Jeoloji Mühendisliğinden mezun olan Ekin, Impact Hub İstanbul’un iş operasyonları yöneticisi olarak finans, operasyon, İK, mekan ve topluluk yönetimi konularıyla ilgileniyor. Ayrıca girişimcilik ve sosyal inovasyon alanında gerçekleştirilen programların yürütülmesi, programlarda sunulan içeriklerin tasarımı ve kolaylaştırılması konusunda ekibe destek veriyor. Etki yönetimi ve döngüsellik konularına ilgi duyuyor. Kültür sanat ve İK gibi farklı alanlarda geçmiş iş deneyimlerine sahip. 2011’den beri AFS Türkiye’de gönüllü olan Ekin, birlikte üretim, sivil katılım ve kültürlerarası öğrenmenin pozitif değişime katkı sağlayacağına inanıyor.