FNF Türkiye Ofisi ile iş birliğinde

Kreatif Aktivizm

Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Ofisi desteği, Impact Hub İstanbul’un yürütücülüğünde bu yıl üçüncü kez gerçekleşen KRE-AKT (Kreatif Aktivizm) destek programı, yeni döneminde iklim krizini, iklim adaleti kapsamında ele alan ve yaratıcı aktivizm yöntemleri benimseyen mevcut veya yeni projelerin, anlamlı bir değişim yaratması için sosyal etki odaklı modeller geliştirilmesine destek oluyor.

KRE-AKT ikinci dönem kapanış etkinliği.
Program hakkında

Odak Alanları

İklim Aktivizmi ana teması altında bu dönemde KRE-AKT,

 • İklim ve Yoksulluk
 • İklim ve Göç/Yerinden Edilme
 • İklim ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • İklim ve Tarımsal Üretim
 • İklim ve Gıda Güvenliği/Gıda Krizi
 • İklim ve Tüketim Alışkanlıkları
 • İklim ve Beslenme Biçimleri
 • İklim ve Çocuk Hakları
 • İklim ve Enerji Kaynakları
 • İklim ve Su Kaynakları
 • İklim ve Eko Anksiyete
 • İklim Temelli Afetlere Karşı Politikalar Geliştirme

alt temalarından birini veya birkaçını veyahut bunların dışında, iklim konusu ile kesişebilecek farklı alt temaları içeren projeleri aramaktadır.

Program hakkında

Sunulan destekler

İklim krizinin doğadaki yıkıcı etkilerine ve eşitsizlikleri derinleştiren sonuçlarına karşı sorumluluk hissediyorsanız, çevre politikalarında ve toplumsal tutum ve davranışlarda anlamlı bir değişim ve dönüşüm arzusuna sahipseniz, karar alıcılara etki edebilecek savunuculuk politikaları geliştirmek üzere bir motivasyonunuz var ise bu programda size özel destek alanları bulabilirsiniz.

Programın ilk aşamasında seçilecek 15 yarı finalist/ekip, projelerini somutlaştırmak ve yeniden sunmak üzere 2 çevrimiçi atölye çalışmasına katılacak.

15 finalist/ekip arasından 6 finalist/ekip, aşağıdaki destekleri almaya hak kazanacak:

 • Fikirlerin projelendirileceği ve modelleneceği 2 günlük fiziksel bootcamp süreci
 • Yaratıcı etki modelleri ve savunuculuk faaliyetleri geliştirme üzerine online eğitimler ve atölyeler
 • Impact Hub İstanbul tarafından koçluk desteği
 • Ağ geliştirme desteği: Impact Hub Istanbul ve Friedrich Naumann Vakfı ağlarına katılma fırsatı
 • Görünürlük desteği
 • Ağ desteği (etkiyi büyütecek kişiler, kuruluşlar ve uzmanlar ile bir araya getirme)
 • Kapanış etkinliğinde seçilecek 2 projeye, fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olacak finansal destek sağlayan nakit para ödülü (proje başına 60.000 TL’ye kadar)
Program hakkında

Kimler başvurabilir?

Program, hem halihazırda iklim krizi üzerine çalışan ancak etkisini büyütmek, hedef kitlesini harekete geçirmek, sürdürülebilir bir model inşa etmek isteyenlerin hem de iklim krizi üzerine yeni projeler geliştirmek isteyenlerin başvurularına açıktır. Bireysel veya grup/ekip olarak başvuru yapabilirsiniz.

Programa, bu kritik alanda fark yaratmaya kararlı;
 • Sivil toplum aktörleri,
 • İklim aktivistleri,
 • Yaratıcı sektörlerde çalışanlar,
 • Medya ve iletişim sektöründe çalışanlar,
 • Bağımsızlar,
 • İklim krizi ile ilgili çalışan sosyal girişimler
başvurabilir.

Önemli Tarihler

Başvuruların Açılması: 15 Mayıs 2024

Başvuruların Kapanışı: 14 Haziran 2024

Yarı Finalistlerin Açıklanması: Temmuz ilk hafta

Online Atölyeler: Temmuz ayı içinde

Bootcamp (Yüz Yüze, Impact Hub İstanbul): Ağustos ikinci hafta

Kapanış Etkinliği (Yüz Yüze): 24 Eylül 2024

Programın etkisi

İki dönemi tamamlanan KRE-AKT kapsamında bugüne kadar 180 başvuru alınırken 22 proje desteklendi. Programın ilk döneminde desteklenen 10 proje, 3 haftalık eğitim süresi kapsamında, yaratıcı sektörlerde savunuculuk ve aktivizm stratejileri geliştirme, sosyal etki odaklı ve katılımcı bir yaklaşım çerçevesinde iletişim ve dijital iletişim araçları kullanımı üzerine eğitim aldılar.

180

BAŞVURU SAYISI

22

DESTEKLENEN PROJE SAYISI

Birinci Dönem Kazananları

UBIQ Kolektifi, LGBTİ+ hakları ve ifade özgürlüğü bağlamında LGBTİ+ hareketinin mücadele tarihini, kültürünü ve dilini kutu oyunu aracılığıyla aktararak hareketin belleğinin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kız Başına Sanat Galerisi, sanat dünyasındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin son bulmasına katkı sunmak ve diğer eşitsizlik alanlarına dikkat çekmek için sanatın gücünden yararlanıyor.

İkinci Dönem Kazananları

Kulüp +, Türkiye’de LGBTİ+’lar ve kadınlar için güvenli spor alanları ile sürdürülebilir spor toplulukları oluşturulmasını, ayrıca LGBTİ+’ların spor alanında maruz kaldığı ayrımcılığa karşı savunuculuk faaliyetleri yapılmasını amaçlıyor.

20’lik dergi, Türkiye’de gençliğin nabzını tutarak yeni jenerasyona ses vermeyi ve içerik üreticisi gençlere telif desteği vermeyi amaçlıyor.

KRE-AKT 2023 Röportajları

KRE-AKT 2023’ü, Impact Hub İstanbul kurucu ortağı Semih Boyacı, FNF Türkiye Ofisi Daimi Temsilcisi Beate Apelt ve birinci dönem kazananları Selin Yıldız ve Yasmin Güleç’ten dinleyin!

YouTube'da İzlemek İçin Tıklayın