Share Project

[TheChamp-Sharing]

 

 

KRE-AKT

Nedir?
Friedrich Naumann Vakfı’nın sponsorluğu, Impact Hub İstanbul’un yürütücülüğünde gerçekleşen KRE-AKT (Kreatif Aktivizm), hak temelli savunuculuk faaliyeti yürüten birey veya ekiplerin dijital araçlardan faydalanarak yaratıcı çalışmalar gerçekleştirmelerine yönelik bir destek programı. Program, seçilecek sekiz projenin etkisini artırma hedefiyle katılımcılara sürdürülebilir bir model geliştirmeleri için görünürlük/ağ desteği, mentorluk ve finansal destek sağlayacak.

 

Neden?
Dijital araçların ayrımcılığa, ötekileştirmeye, nefrete, kutuplaşmaya, şiddete ve istismara dayalı içerik üretiminde kullanımı karşısında eşitlikçi ve kapsayıcı fikirler için kullanım potansiyelini desteklemeyi önemsiyoruz. KRE-AKT ile hak savunuculuğu alanındaki fikir ve projelerin, hedef kitlesi için etkisi yüksek ve bir click, like, hashtag’in ötesinde sürdürülebilir modellere dönüşmesini hedefliyoruz.

 

Kimler başvurabilir?
Toplumsal cinsiyet eşitliği, göç, iklim krizi, demokrasi, insan hakları ve bu alanlarla sınırlı kalmayarak, hak temelinde ele alınabilecek toplumsal ve çevresel sorunlar için çözüme katkı sunmayı, dönüşüme aracılık etmeyi, duyulmayan sesleri daha görünür kılmayı ve daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen birey ve ekipler başvurabilir. Program herkesin katılımına açık olmakla birlikte bağımsız gazeteci, medya ve iletişim sektöründe çalışanlar, girişimler, sivil aktörler gibi bireylere ve gruplara ulaşmayı hedeflemektedir.

 

Hangi projeler, hangi alanlarda desteklenecek?
Yürütülen mevcut dayanışma/hak savunuculuğu faaliyetlerinin etkisini artırmaya yönelik projeler:

  • Dijitalleşme: Mevcut savunuculuk platformlarının/kuruluşlarının faaliyetlerini dijital ortama taşıyarak ölçeğini büyütmek
  • İletişim: Mevcut savunuculuk platformlarının/kuruluşlarının daha fazla insana ulaşması için iletişim stratejileri geliştirmek
  • Yönetişim: Mevcut savunuculuk platformlarının/kuruluşlarının gönüllü yönetimini daha etkin hale getirmelerini sağlamak

Toplumda farkındalık yaratmaya yönelik projeler:

  • Hak savunuculuğuna temel oluşturacak veri üretme amacı güden faaliyetler (araştırma, veri edinme odaklı dijital uygulamalar vb.)
  • İnsan hakları konusunda farkındalık yaratma amaçlı tasarım projeleri (sergi, oyun, atölye vb.)
  • Medyada hak temelli okuryazarlığı artırmaya yönelik projeler (farkındalık çalışmaları, medyada ayrımcılık ve insan hakları ihlalleriyle ilgili projeler)

 

Ne zaman?
Başvuru süreci: 24 Mart – 15 Nisan 2022
Değerlendirme sonuçları: Mayıs’ın ilk haftası
Program açılışı: 13 Mayıs 2022
Bootcamp (eğitim desteği): 14-15 Mayıs & 21-28 Mayıs 2022
Kapanış etkinliği: Haziran’ın ilk haftası

 

Program ne tür destekler sunuyor?

Etki Modeli Geliştirme
Mentorluk Desteği
Ağ geliştirme desteği: Impact Hub Istanbul’un ve Friedrich Naumann Vakfı’nın iletişim ağlarına dahil olma fırsatı
Görünürlük desteği
Fikirlerin projelendirileceği ve modelleneceği 3 haftalık bootcamp süreci
Mikro hibe desteği
Final etkinliği içerisinde network desteği (etkiyi büyütecek kişi ve kurumlarla bir araya getirme)

 

Nasıl?
Başvurularla ilgili sorularınız için [email protected] email adresine, “KRE-AKT” konu başlığı ile yazabilirsiniz.

Başvuru süreci sona ermiştir.