KRE-AKT 2023

Öteki ile temas, diyalog ile uzlaşı için KRE-AKT 2023 başlıyor!

Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Ofisi desteği, Impact Hub İstanbul’un yürütücülüğünde bu yıl ikinci kez gerçekleşen KRE-AKT (Kreatif Aktivizm) destek programı, yeni döneminde, kutuplaşmanın ve ayrımcılığın azaltılması ana teması çerçevesinde geliştirilebilecek mevcut veya yeni projelerin, yaratıcı yöntemler aracılığıyla etki odaklı ve sürdürülebilir modeller inşa etmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

 

KRE-AKT 2023 Odak Alanları: Kutuplaşma ve Ayrımcılık
Genel çerçevede kutuplaşma, farklı toplumsal gruplar arasındaki her türlü dengesizlik ve eşitsizlikten beslenen, söz konusu gruplar arasındaki iletişim kanallarının kapanmasına ve bunun sonucunda bireylerin toplumsal konularda tutumlarını kimliklerine sıkışarak belirlemelerine sebep olan bir olgu olarak tanımlanabilir. Kutuplaşmanın siyasi olarak işlevselleştirilmesi beraberinde ayrımcılık politikalarını, belli gruplara karşı nefret söylemlerini, nefret suçlarını ve şiddet türlerini getirmektedir.

KRE-AKT’ın yeni döneminde, kutuplaşma ve ayrımcılığın, hangi gruplar üzerinde nasıl sonuçlar doğurduğunu, “biz” ve “onlar” arasında toplumsal bir uzlaşma yaratılıp yaratılamayacağını, bir arada yaşamanın mümkün olup olmadığını, uzlaşmanın toplumsal gerilimlerle birlikte nasıl dönüşebileceğini ve bunun yöntemlerini tartışmaya açmayı hedefliyoruz.

 

Kimler başvurabilir?
Kutuplaşmanın ve ayrımcılığın getirdiği sorunları görünür kılmaya ve bu sorunun çözümüne katkı sağlamak için ne yapabilirim diye dert edinenlere, fikir yürütünlere ve bu alanlarda çalışmaya istekli olan tüm bireylerin veya ekiplerin başvurularına açıktır.

Program herkesin katılımına açık olmakla birlikte,
Medya ve iletişim sektörü çalışanlarına
Yaratıcı alanda çalışanlara (bağımsızlar, sanatçılar, vb)
Aktivistlere
Topluluklara, inisiyatiflere
Sivil toplum örgütlerine ulaşmayı hedeflemektedir.

 

Odak alanları
Program kapsamında, kutuplaşma ve ayrımcılık teması altında;
nefret söyleminin ve nefret suçlarının azaltılmasına,
farklı şiddet biçimlerinin görünür kılınmasına,
alternatif “bir aradalık” ve diyalog alanları yaratmaya,
toplumsal barış zeminlerinin geliştirilmesine
katkı sağlayacak ve bu tema altında yer alabilecek projeler aramaktadır.

 

Ne zaman?
Başvuru süreci: 28 Eylül – 15 Ekim 2023
Değerlendirme sonuçları: Ekim 3.haftası içinde
Fiziksel Bootcamp (eğitim desteği): 25 & 26 Ekim 2023
Kapanış etkinliği: 16 Kasım 2023

 

Program ne tür destekler sunuyor?
Program kapsamında seçilecek 7 projeye;
Yaratıcı etki modelleri ve savunuculuk faaliyetleri geliştirme üzerine eğitimler ve atölyeler
Fikirlerin projelendirileceği ve modelleneceği 2 günlük fiziksel bootcamp süreci
Ağ geliştirme desteği: Impact Hub Istanbul’un ve Friedrich Naumann Vakfı’nın iletişim ağlarına dahil olma fırsatı
Görünürlük desteği (podcast kanalları vb)
Network desteği (etkiyi büyütecek kişi ve kurumlarla, uzmanlarla bir araya getirme)
Kapanış etkinliğinde seçilecek 2 ekibe, proje başına 50 bin TL’ye kadar uygulama aşaması için başlangıç desteği

 

KRE-AKT ilk dönem projeleri
KRE-AKT’ın geçtiğimiz sene gerçekleşen ilk döneminde kazanan projeleri incelemek için tıklayın.

 

Nasıl?

KRE-AKT’a bu linkte yer alan formu doldurarak başvurabilirsiniz. Başvurularla ilgili sorularınız için [email protected] email adresine, “KRE-AKT 2023” konu başlığı ile yazabilirsiniz.