KİŞİSEL VERİNİN İŞLENMESİNE VE AKTARIMINA İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Kişisel verilerimin korunmasına, işlenmesine ve depolanmasına yönelik olarak tarafıma iletilen Aydınlatma Metnini okuduğumu, bilgilendiğimi beyan ederim. Bu çerçevede alacağım bülten gönderim hizmeti kapsamında aşağıda yer verilen özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerimin belirtilmiş amaçlar çerçevesinde Impact Hub İstanbul Yaratıcı Proje Geliştirme Eğitim Danışmanlık Tasarım Ofis Hizmetleri ve Ticaret A.Ş (“Impact Hub”) tarafından işlenmesine ve;

 

  1. İsim-soyisim, e-posta ve çalışılan / eğitim alınan kurum bilgilerimin muhafazası kapsamında isim-soyisim, e-posta ve çalışılan / eğitim alınan kurum bilgilerimin merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Google LLC tarafından yönetilen Google Drive bulut depolama sisteminde tutulmasına ve
  2. Impact Hub çalışanları çevrimiçi haberleşme, yazışma, iletişime geçme hizmetlerinden yararlanılmasına ilişkin isim-soyisim, e-posta ve çalışılan / eğitim alınan kurum bilgilerimin İrlanda Cumhuriyetinde Kurulu Slack Technologies Limited Şirketi ile,
  3. E-posta iletim hizmeti kapsamında kimlik ve iletişim bilgilerimin merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp Şirketi ile paylaşılmasına,

Paylaşılmasına ve işbu kişisel verilerimin yukarıda sayılan yurtdışında kurulu tüzel kişilerin uygun gördüğü ülkelerde bulunan sunucularda muhafaza edilmesine özgür irademle izin verdiğimi işbu dokümanı elektronik ortamda onaylamak suretiyle beyan ederim.