Borusan tarafından Impact Hub İstanbul iş birliği ile ikinci kez gerçekleştirilen Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın ilk dönem kapanış etkinliği Hatay’da gerçekleşti. İlk dönem katılımcılarını dinlediğimiz etkinlikte, deprem bölgesine yönelik yeni dönemi de başlatmış olduk.

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı, Borusan Holding’in sosyal fayda ve sürdürülebilirlik öncelikleri ile paralel bir şekilde geliştirilen, hedef kitleleri etkilemek ve harekete geçirmek üzere yola çıkmış, yenilikçi yöntemler kullanan ve etki potansiyeli yüksek projelerin desteklendiği bir kapasite geliştirme programı.

Programın yeni dönemi, deprem bölgesindeki toplumsal ve çevresel meselelerin çözümüne yönelik mevcut veya yeni projelerin etki alanlarını artırmayı, projeleri somut bir çıktıya dönüştürmeyi ve orta ve uzun vadede yeniden inşa sürecine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Sürdürülebilir kalkınma projelerini hayata geçiriyor, birlikte iyileşiyoruz!

Deprem bölgelerinde sürdürülebilir yaşama destek sağlayan ve toplumsal dönüşüme aracılık eden projelerin hayata geçirilmesini önemsiyoruz. Belirlediğimiz dört ana başlıkta sosyal faydayı merkeze alan projeleri destekliyoruz.

· Eğitim
· Eşitsizliklerin Azaltılması
· Geçim Kaynakları ve İş Olanakları
· Çevre ve Ekoloji

Impact Hub İstanbul kurucu ortağı Semih Boyacı, yeni dönem programı anlatıyor.
İlk dönem mezunları, projelerini paylaşıyor.

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı hakkında daha fazla bilgi almak ve diğer programlarımızı keşfetmek için programlar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Mercedes-Benz olarak Türkiye’nin ve dünyanın sürdürülebilir kalkınmasının, doğaya ve topluma faydalı, yenilikçi, teknoloji ile bağı olan fikirlerin yeşerip büyümesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz bu güvenle ülkenin dört bir yanındaki yaratıcı zihinleri ödüllendiriyoruz.

İlk adımlarını Mercedes-Benz’in 50. yılı olan 2017 yılında attığımız Mercedes-Benz StartUP’ın bu yıl dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz.

Bugüne kadar iş geliştirme eğitimleri, atölye çalışmaları, para ödülü, ulusal ve uluslararası network geliştirme gibi farklı yollarla 150’nin üzerinde startup’ı destekledik. Bu yıl da hayatı kolaylaştıran; sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan bir veya birkaçına katkıda bulunan, topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan iş planı ve prototipi hazır startup’ları desteklemeye devam ediyoruz!

Mercedes-Benz StartUP, bu yıl ilk üç startup’ı Ulaşım Çözümleri, Sosyal Fayda ve Jüri Özel Ödülü kategorilerinde ödüllendiriyor!

Sosyal Fayda kategorisinin değerlendirilmesinde; COVID-19 pandemisinin yıkıcı etkilerinin yaralarını, çevreye duyarlı bir şekilde onarmayı hedefleyen Green Recovery alanında çalışan startuplara öncelik verilecektir.

Aynı zamanda seçilen ilk 10 startup’ın tümü ise, Impact Hub İstanbul’un kendilerine özel tasarladığı StartUP Boost gelişim programı ve Avrupa startup ekosistemini tanıma imkanı bulacakları Almanya Girişim Ekosistemiyle yakından iletişim kuracakları modüle katılmaya hak kazanıyor.

Bu yıl ilk defa ilk 10 startup, Mercedes-Benz yöneticilerinden kendi ihtiyaçlarına yönelik kurgulanmış birebir mentorluk desteği alıyor.

Haydi, sen de startup fikrine güveniyor, kriterleri sağladığını düşünüyorsan bize startup’ını söyle sana desteğini verelim!