Impact Hub İstanbul Covid-19 Önlemleri
Görüntüle

Mercedes Benz StartUP Programı

Mercedes-Benz olarak Türkiye’nin ve dünyanın sürdürülebilir kalkınmasının, doğaya ve topluma faydalı, yenilikçi, teknoloji ile bağı olan fikirlerin yeşerip büyümesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz bu güvenle ülkenin dört bir yanındaki yaratıcı zihinleri ödüllendiriyoruz.

29 Mart 2021 | Impact Hub
TechCamp

Türk ve Suriyeli gazetecileri, sivil toplum liderlerini ve değişim öncülerini; deneyimlerini paylaşmak, profesyonel bir network (ağ) kurmak ve mevcut ortak sorunları yaratıcı ve yenilikçi yollarla aşmak için bir araya getiren 3 günlük bir program.

22 Haziran 2020 | Impact Hub
Türkiye’deki Mülteci ve Yerel Halk Gençlik Grubu için Dijital Beceri Eğitimi ve Kariyer Desteği Projesi

Türkiye’de yaşayan mülteci gruplar ve yerel halk arasındaki sosyo-ekonomik dayanıklılığı arttırmak amacıyla bu projede, dezavantajlı diyebileceğimiz bu gruplara mentorlük ve kariyer desteği sağlamanın yanı sıra, teknik, liderlik ve girişimcilik becerisi kazandırmak üzere, Impact Hub İstanbul olarak biz paydaş partner rolü ile bu projede yer almaktayız.

18 Mart 2020 | Impact Hub
Social Impact Award

Social Impact Award, 2009 yılından bugüne dek Avrupa, Afrika ve Asya’da 20’den fazla ülkede 14-30 yaş arası erken aşama sosyal girişimcileri, günümüzün en önemli toplumsal sorunlarını çözmeye yönelik inovatif iş çözümleri geliştirme ve uygulama alanlarında destekleyen eğitim ve kuluçka programları yürütüyor.

17 Mart 2020 | Impact Hub
Project Zoom

Project Zoom medyada değişim arayanlar için bir hibe programıdır. Project Zoom, yeni nesil hikâye anlatıcıları ve gazeteciler gibi farklı mecralarda içerik üretenler tarafından gözden kaçmış/görül(e)memiş hikâyelerin veya toplumsal meselelerin ortaya çıkarılmasını ve görünür kılınmasını hedefliyor.

13 Şubat 2020 | ImpactHub
Foodback

Gıda aracılığı ile sürdürülebilir bir dünya yaratmak isteyen kurumsal şirketler, etki odaklı gıda ve tarım girşimleri, kamu sektörü, akademisyenler veya daha sürdürülebilir bir dünya düşleyen herkese yönelik yeni nesil bir gıda inovasyonu ve girişimcilik platformu.

09 Ocak 2020 | Impact Hub
Beyond Divides

Robert Bosch Vakfı tarafından desteklenen ve Impact Hub tarafından tasarlanan Beyond Divides programı Impact Hub Istanbul'un da aralarında bulunduğu dört Impact Hub’da eşzamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Impact Hub Istanbul olarak odağımız; Kuştepe’nin yalnız başına baş etmekte zorlandığı sorunlarına yenilikçi ve bütün bireylere saygı duyan bir yaklaşımla çözüm bulmayı amaçlıyor. Toplum içindeki çeşitliliği benimseyip, ayrışmayı azaltmak ve aktif yurttaşlığı yenilikçi yöntemlerle desteklemek adına farklı disiplinlerden bireylerin birlikte üretmek için bir araya geleceği program, Mart 2019’dan itibaren bir sene boyunca devam ediyor olacak.

07 Kasım 2019 | Impact Hub
Community of Practice

Çevresel Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki için birlikte projeler tasarlamak ister misiniz? Acumen + Çevresel Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki için tasarım online kursunu Impact Hub buluşmaları ile besliyor ve oluşturduğumuz topluluk ile birlikte sürdürülebilir projeler tasarlıyoruz! Son Başvuru 15 Ekim!

02 Ekim 2019 | Impact Hub