Share Project

[TheChamp-Sharing]   #SocEnt #Accelerator

Türkiye’deki Mülteci ve Yerel Halk Gençlik Grubu için Dijital Beceri Eğitimi ve Kariyer Desteği Projesi

 

Partnerler  

Program Özeti: Türkiye’de yaşayan mülteci gruplar ve yerel halk arasındaki sosyo-ekonomik dayanıklılığı arttırmak amacıyla bu projede, dezavantajlı diyebileceğimiz bu gruplara mentorlük ve kariyer desteği sağlamanın yanı sıra, teknik, liderlik ve girişimcilik becerisi kazandırmak üzere, Impact Hub İstanbul olarak biz paydaş partner rolü ile bu projede yer almaktayız.

 

Program Detayı

Projede, mülteci ve yerel halkın kodlama odaklı kamplara/eğitimlere ve teknoloji, yaratıcı düşünme, iş hayatına adaptasyon, yeni girişimler oluşturma gibi workshoplar ve toplum odaklı aktivitelere katılımı sağlanarak her bir katılımcının teknik ve soft becerilerini geliştirebileceği ortamlar sunmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte, katılımcıların ekosistem girişimcileri ve özel sektör çalışanları ile bir araya gelip deneyim paylaşımında bulunabilmeleri ve iş birliği oluşturabilmeleri adına ön ayak olunacaktır. Bu doğrultuda, 2 boot kamp, 10 workshop, 10 toplum odaklı aktivite, 1 hackathon ve 2 iş ağı geliştirme organizasyonu gerçekleştirilecektir.

>> Want to know more or host your own program with us? Contact

Share Project

[TheChamp-Sharing]

 

Social Impact Award

Program Özeti:

Social Impact Award, 2009 yılından bugüne dek Avrupa, Afrika ve Asya’da 20’den fazla ülkede 14-30 yaş arası erken aşama sosyal girişimcileri, günümüzün en önemli toplumsal sorunlarını çözmeye yönelik inovatif iş çözümleri geliştirme ve uygulama alanlarında destekleyen eğitim ve kuluçka programları yürütüyor.

Program Detayı:

SIA 4 ana alanı kapsar: Gençler arasında farkındalığın arttırılması ve sosyal girişimcilik eğitimi verilmesi, gençlerden oluşan yenilikçi bir topluluk oluşturulması ve ekiplerin desteklenmesi. Türk gençliğinin yüksek potansiyeline inanıyoruz ve SIA ile sosyal girişimci olma yolculukları boyunca onlara yatırım yaparak yeni bir kariyer yolu yaratıyoruz.

Dönüşüm:

SIA farklı aşamalardan oluşmaktadır. Program, toplumda farkındalık oluşturmak, sosyal inovasyon ve etki konusunda temel eğitim sağlamak amaçlı bir dizi atölyenin ardından bir açılış etkinliği ile başlar. İkinci aşama olarak, SIA Türkiye genelindeki proje başvuruları için online bir çağrı açılır. Jüri seçimi ile finalistlerin belirlenmesinden sonra, 3 günlük yoğun bir bootcamp ile kuluçka programı başlar. Finalistler 1: 1 mentorluk seansları, kuluçka atölyeleri ve networking etkinlikleri ile desteklenir. 2019’da SIA Türkiye, 3 kazananını 10.000’er TL tohum fonu ile ödüllendirdi. Ayrıca jüri seçimi ile belirlenen 3 ekip ve topluluk oylaması ödülünü kazanan ekipten 1’er kişi, tüm global SIA kazananları ile bir araya gelecekleri SIA SUMMIT’e katılma şansını elde etti.

Etki:

SIA Global Etki Raporu’na göre, 2018 boyunca, SIA Global, yenilikçi sosyal işletme fikirleri oluşturmak ve uygulamak için 1.000′den fazla genç ekibi destekledi.

2018 SIA katılımcılarının % 80’i, kişisel eğitim ve kariyer planlarının gecikmesine sebep olsa da girişimleri ile olumlu etkide bulunmayı amaçlamaktadır.

SIA Türkiye 2019, program finalistlerini desteklemenin yanında; aynı zamanda 100’ün üzerinde atölye katılımcısına, sosyal inovasyon konusunda farkındalık kazandırdı. Yoğun kuluçka programı, 10 finalist ekibin, işletmelerini sürdürülebilir ve karlı işlere dönüştürmek ve Türkiye sosyal girişimcilik ekosisteminin yeni üyeleri olmaları yolunda için gerekli yetkinlikleri edinmelerine yardımcı oldu.

>> Want to know more or host your own program with us? Contact

Share Project

[TheChamp-Sharing]

 

Project Zoom

Program Partnerleri

   

Program Özeti

Impact Hub İstanbul olarak yürütücülüğünü üstlendiğimiz, ABD Başkonsolosluğu tarafından desteklenen ve teyit.org un ekosistem partneri olarak yer aldığı “Project Zoom adlı program, medyada değişim arayanlar için bir hibe programıdır. Project Zoom, yeni nesil hikâye anlatıcıları ve gazeteciler gibi farklı mecralarda içerik üretenler tarafından gözden kaçmış/görül(e)memiş hikâyelerin veya toplumsal meselelerin ortaya çıkarılmasını ve görünür kılınmasını hedefliyor. Bu program kapsamında, heyecan verici fikirleri olan ve yeni projelere girişmek isteyen medya ve iletişim sektörü çalışanlarını veya bu alana ilgi duyanları desteklemek için rehberlik, mentorluk, etki odaklı medya ve iletişim ağlarına dâhil olma olanağı ve finansal destek sunacağız.

Program Detayı

Project Zoom, sıra dışı hikâyeler ve içerikler üretebilecek ve hedef kitlesi üzerinde geniş bir etki ve değişim yaratmayı isteyen bağımsız gazeteciler, serbest çalışanlar ve medya ve iletişim alanı çalışanlarına yönelik tasarlanmıştır. Başvuranların iklim değişikliği, göç, sürdürülebilirlik, sosyal inovasyon, toplumsal cinsiyet eşitliği ve enerji konularına odaklanmalarını ve podcast, fotoğraf, yazı, video gibi görsel, yazılı veya işitsel formatlarda farklı mecralarda içerik geliştirmelerini bekliyoruz. Bu misyona uygun proje geliştirenlere, Impact Hub İstanbul olarak maksimum 7.000 dolarlık hibe fonu veriyoruz. Program için başvuru yapıldıktan sonra bir jüri değerlendirmesi olacak ve kazananları açıkladıktan sonra adayların 4 ay içerisinde projelerini tamamlayabilmeleri için teşvik edeceğiz.

Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

https://project-zoom.com/

>> Want to know more or host your own program with us? Contact

Share Project

[TheChamp-Sharing]

 

Foodback 

Partnerler:

   

Program Özeti:

Gıda aracılığı ile sürdürülebilir bir dünya yaratmak isteyen herkese açık yeni nesil gıda inovasyonu ve girişimcilik platformu.

Dönüşüm:

Program, farkındalık yaratma etkinlikleri, gıda girişimcileri için gerçekleştirilen bootcamp ve demo günleri mentorluk ve matchmaking ile gıda sektöründe fark yaratmayı amaçlıyor. Farkındalık yaratma etkinliklerinin odak konuları arasında gıda israfı, gıda inovasyonu ve sürdürülebilir tarım ve gıda bulunuyor. Sürdürülebilir gıda zincirinde bir kıvılcım yaratmayı amaçlayan, alanında uzman kişilerin ve girişimlerin sunumlarını yapmaları için bir fırsat tanındı. Farkındalık eğitimlerinin yanı sıra bootcampler ile gıda girişimcisi olmayı hedefleyenadaylara yaratıcı fikir üretme egzersizleri ile yoğun atölyeler/eğitimler verildi. Demo günü boyunca ise girişimler kendilerini, ürünlerini ve topluma kattıkları değeri katılımcılara tanıtma ve ihtiyaç duydukları geribildirimleri toplama şansına erişti. Demo gününün sonunda jüri oylamasıyla belirlenen iki girişime toplam 30.000€ bedelinde bir destek sağlanmıştır.

 

Etki:

Bootcampler katılımcıların girişimlerini sürdürülebilir şirketlere çevirmesi için ihtiyaç duydukları becerileri kazanmalarını sağladı. Demo günleri ve farkındalık etkinlikleri ile üniversiteler, özel şirketler, araştırmacılar ve kamu kuruluşları gibi çeşitli aktörler, girişimcilere toplumsal zorluklara birinci sınıf çözümler geliştirmeleri ve güç kazanmaları için bir araya getirildi.

 

EIT  hakkında daha detaylı bilgiye bu bağlantıdan erişebilirsiniz.
EIT  RIS hakkında daha detaylı bilgiye bu bağlantıdan erişebilirsiniz.
EIT Avrupa hakkında daha detaylı bilgiye bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Programlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak veya birlikte bir proje mi yapmak istiyorsunuz? Hemen  adresine bir mail atın!

Foodback Innovation Grants 2019 Recap Video

 
Share Project

[TheChamp-Sharing]   #SocEnt #Accelerator

Beyond Divides

Partnerler: Robert Bosch Stiftung Derneği, Çimenev

Program Özeti:

Robert Bosch Vakfı tarafından desteklenen ve Impact Hub tarafından tasarlanan Beyond Divides programı Impact Hub Istanbul’un da aralarında bulunduğu dört Impact Hub’da eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek. Impact Hub Istanbul olarak odağımız; Kuştepe’nin yalnız başına baş etmekte zorlandığı sorunlarına yenilikçi ve bütün bireylere saygı duyan bir yaklaşımla çözüm bulmayı amaçlıyor. Toplum içindeki çeşitliliği benimseyip, ayrışmayı azaltmak ve aktif yurttaşlığı yenilikçi yöntemlerle desteklemek adına farklı disiplinlerden bireylerin birlikte üretmek için bir araya geleceği program, Mart 2019’dan itibaren bir sene boyunca devam ediyor olacak. Program kapsamında Kuştepe’ye katkı sağlamak isteyen bireyler bölgenin sosyal ve ekonomik sorunlarını birinci elden yaşayan Kuştepeliler ile birlikte ihtiyaçlara yönelik çözümler tasarlayacaklar. Impact Hub Istanbul olarak kurulduğumuzdan beri odak noktalarımızın başında gelen sosyal eşitliksizliklerin azaltılması kapsamında başladığımız Beyond Divides, 2020 yılının Nisan ayına kadar devam ediyor olacak.

 

Program Detayı:

Beyond Divides programının amacı şehir içindeki eşitsizliklerin azaltılması ve farklı kesimlerden insanların birbirlerinden öğrenerek, aynı hedef doğrultusunda birlikte çalışmasına teşvik etmektir. Aktif yurttaşlığın ön planda olacağı programda; Kuştepe’nin sorunlarını Kuştepe’nin sakinleriyle birlikte belirleyip, bu sorunların çözüm sürecinde yenilikçi bir yaklaşım teşvik edip, mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılması adına hep birlikte bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculuğumuz esnasında birbirimizi, bizi birlikte daha güçlü kılan farklılıklarımızı, çeşitli ortak yönlerimizi ve bu yönlerimizi kullanarak nasıl fayda sağlayabileceğimizi keşfedeceğiz.

 

Dönüşüm:

Teknoloji entegrasyonunu artırabilir ve herkes için adil bir gelir elde edebilir miyiz? Şehirlerde yaşayan farklı topluluklardan insan için ekonomik fırsatlara, eğitim ve sosyal hizmetlere erişimi nasıl garanti edebiliriz?  Bunlar üstesinden gelmesi güç sorular ve doğaları gereği, yalnız başına çalışarak onlarla başa çıkmaya çalışmak sadece bir kaynak ve zaman kaybı değil, aynı zamanda çoğunlukla düşük başarı oranlarıyla sonuçlanıyor. Toplum içindeki çeşitliliği benimseyip, ayrışmayı azaltmak ve aktif yurttaşlığı yenilikçi yöntemlerle desteklemek adına farklı disiplinlerden bireylerin birlikte üretmek için bir araya geleceği program kapsamında Kuştepe’ye katkı sağlamak isteyen bireyler bölgenin sosyal ve ekonomik sorunlarını birinci elden yaşayan Kuştepeliler ile birlikte ihtiyaçlara yönelik çözümler tasarlayacaklar.

 

Daha detaylı bilgi almak veya birlikte bir proje mi yapmak istiyorsunuz? Hemen  adresine bir mail atın!

Share Project

[TheChamp-Sharing]

 

Build Your Future

Proje Ortakları

   

Program Özeti

Programın amacı, bir fark yaratmaya istekli Suriyeli girişimcilerin belirledikleri problemlere çözümler bulup, bu çözüm fikirlerini sürdürülebilir birer iş modeliyle kurgulamalarını sağlamaktı. Sunulan her eğitim farklı eğitim modülleri kullanarak mentorlar ve konuk konuşmacıların yardımıyla katılımcılara sunuldu.

Program Detayı

Programda Türkiye’de yaşayan Suriyeli girişimcilere adım adım takip edebilecekleri bir metodoloji kullanarak, girişimlerini kurmalarında yardımcı olup, yolculuklarında kullanabilecekleri pazarlama, sürdürülebilirlik gibi gerekli konularda bilgi edinmelerini sağlamak ve Türkiye’de geçerli olan yasal süreçlerden haberdar olmalarını amaçladık.

Program 1 bilgilendirme seansı, 3 buluşma, 2 ideathon ve 1 eğitim kampıyla gerçekleştirildi. Ideathonlar 1 gün süren, yaratıcı fikirler ortaya çıkarmak için hazırlanmış egzersizlerden oluşan, yoğunlaştırılmış bir eğitim olarak yapıldı.  Ideathon’lardan sonra, seçilen katılımcılar yoğunlaştırılmış bir eğitim kampına alındı. Eğitimler katılımcılara fikirlerinin geleceğine dair bir içgörü edinmelerini sağlamak, fikirlerinin altında yatan ana bileşenleri tanımlamak, tanımladıkları bileşenleri müşteri kitlesi belirleyerek tasarlayıp test etme, temel iletişim becerilerini kavrama, stratejik ve finansal plan oluşturmanın temellerini öğrenme ve nitelikli mentorlarla çalışıp, hikayelerini nasıl anlatacaklarına dair bir fikir geliştirmeleri konularında yardımcı olmayı hedefledi. Eğitimlerin tamamı boyunca eğitmenler kendini birer öğretim üyesi yerine kolaylaştırıcı olacak şekilde konumlandırdı. Bu sayede hem Impact Hub ekibi, hem de diğer paydaşlar katılımcılara yolculuğunda aynı yolda yürüyerek eşlik etme fırsatı elde etti.

Programın etkisi

Yoğunlaştırılmış eğitim kampı katılımcıların girişimlerini sürdürülebilir şirketlere çevirmesi için ihtiyaç duydukları becerileri kazanmalarını sağladı. Bu becerileri kazanmalarını sağlamak için tasarım odaklı düşünce, değişim teorisi, yalın kanvas gibi araçlar kullanıldı ve sürekli bir mentorluk desteği sağlandı. Eğitimlerden sonra katılımcılar bir fikrin nasıl gerçeğe dönüştürüleceği konusunda net bir fikir sahibi oldu. Program sıralanan faydalarının yanı sıra, Suriyeli mültecilerden oluşan bir ekosistemin oluşmasında ve farklı sektörlerden mentorların bu ağa katılmasında büyük katkı sağladı.

>> Programlarımızla ilgili detaylı bilgi almak veya bizimle beraber program yapmak için bize ulaşın

Share Project

[TheChamp-Sharing]

 

 

TechCamp Istanbul

Partners:

 

Program Özeti:

Türk ve Suriyeli gazetecileri, sivil toplum liderlerini ve değişim öncülerini; deneyimlerini paylaşmak, profesyonel bir network (ağ) kurmak ve mevcut ortak sorunları yaratıcı ve yenilikçi yollarla aşmak için bir araya getiren 3 günlük bir program.

Program Detayı:

Dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme ile mücadele gibi kapsamlı bir hedefe katkıda bulunmak için gazetecilere dijital beceriler kazandırarak dijital okuryazarlık ve iletişim kapasitelerini artırmak. 

 

Dönüşüm:

Alanında önde gelen uzmanlar dört ana tema etrafında eğitimler tasarladılar: dijital hikaye anlatıcılığı, siber güvenlik, araştırmacı doğrulama ve proje sürdürülebilirliği. Katılımcılar, ana sorunlarını belirlemek ve uygulanabilir çözümler geliştirmek için ilgi diyagramı, persona belirleme ve prototipleme gibi araçlarla bir tasarım odaklı düşünme sürecinden geçtiler.

 

Etki:

Grup çalışması ve mentor desteği sayesinde katılımcılar belirledikleri sorunlara somut çözümler ürettiler. Tasarlanan 6 proje fikri, sadece TechCamp katılımcılarına açık küçük ölçekli hibe destekli bir sonraki proje aşamasına geçti. Kazanan 2 takım aşağıda sıralanan projelerini geliştirmek için 7000 dolarlık hibe desteklerini almaya hak kazandı:

    • Datalogists: mevcut verileri gazeteciler için daha erişilebilir ve anlaşılır hale getiren platform.

 

  • Gazete Uskudar: yerel katılımın ve bilginin gelişmesine katkıda bulunmak için yepyeni bir yerel gazete.

 

TechCamp projesinin ortaklık açısından da benzersiz bir etkisi oldu: bilgi sektöründe faaliyet gösterenleri güçlendirme ortak hedefi çerçevesinde üç farklı kuruluşu bir araya getirdi.

>> Programlarımızla ilgili detaylı bilgi almak veya bizimle beraber program yapmak için bize ulaşın!

 

Techcamp Recap Video

 
Share Project

[TheChamp-Sharing]

Uncharted Labs (Unreasonable)

Proje Ortağı: 

Program Özeti:

Unreasonable Labs (Uncharted) uluslararası sosyal girişimcilik programının Türkiye ayağını Impact Hub Istanbul tasarlamış ve uygulamıştır. 5 gün boyunca fikir aşamasını geçmiş 7 girişim iş modellerini müşterisini ve bir sonraki adımlarını netleştirme odaklı bir eğitimden geçmişlerdir.

Challenge:

Amacımız, sosyal fayda yaratan girişimcilerin iş modellerini şekillendirmelerine yardımcı olmak için, fikir aşamasında olan veya yeni kurulan girişimlerin iş modellerini müşteriler üzerinde test etmelerine imkan sağlayarak gerçek pazara uyarlamalarına, girişimcilik serüvenlerinde bir sonraki aşamaya ulaşmalarında yardımcı olmaktı.

Dönüşüm:

Program akışı 10 workshop, mentorlarla buluşma ve sunum/ networking akşamı içerdi. 7 girişimci ekip, katıldıkları eğitimler sayesinde iş modellerinin temellerini atma ve iş modellerini potansiyel kullanıcılar üzerinde test etme fırsatı elde ettiler. 

Uncharted Labs Özet Videosu

>> Programlarımızla ilgili detaylı bilgi almak veya bizimle beraber program yapmak için bize ulaşın!

 
Share Project

[TheChamp-Sharing]

Yenilik Peşinde

Proje Ortakları

Program Özeti

Gençlerin birer inovasyon üreticisi olabilecekleri fikriyle daha erken tanışması, öğrenme ve deneyimleme imkanlarının arttırmak amacıyla lise düzeyinde uygulanan, online eğitim ile başlayan, ardından fiziksel ayağı ile tamamlanan bir programdır.

 

Program Detayı

İnovasyon nosyonunu oluşturmak, inovasyon üreticisi olma/olabilme fikrini yaygınlaştırmak ve inovasyon evreniyle gençler arasındaki mesafeyi azaltacak yeni araçlar geliştirerek, ögrencilere ihtiyaç duydukları “3D Modelleme, Kodlama, Tasarım Odaklı Düşünme, Problem Odaklı Öğrenme, Farkındalık, Kişisel Gelişim ve Yaratıcılık” gibi hard ve soft yetenekleri hayatlarına katmalarını sağlamak ve bu kazanımları kullanarak birer ürün geliştirmelerine yardımcı olmak.

 

Dönüşüm

Programa seçilen öğrenciler 6 hafta boyunca farklı konulara odaklanma şansı elde ettiler. Online olarak öğrencilere sunulan ve gelişimlerini takip edebilmek adına düzenli sunulan ödevlerle öğrenimlerin doğru şekilde yansıtıldığından emin olduğumuz öğrenciler takım çalışması, farkındalık, empati gibi kendi kişisel gelişimleri için kritik beceriler edindiler ve bu aşamada öğrencilerden tasarım odaklı düşünme tekniklerini kullanarak, günlük hayatta karşılaştıkları bir probleme çözüm üreten bir proje geliştirmeleri istendi. Programın bir sonraki aşamasında Maker Lab alet araçlarıyla donatılmış olan Mobil Maker Lab tırı, programa dahil olan gençlerin liselerini ziyaret edip, tasarladıkları ürünlerinin birer prototipini oluşturup, test etmelerine olanak sağladı. 

 

Programın etkisi

 Tasarım odaklı düşünce adımları ve oluşturulan eğitim içerikleri kullanılarak katılımcı öğrencilerin aşağıdaki soft ve hard becerileri edinmeleri sağlandı. Bunlar; organizasyonel beceriler, disiplin, özgüven, sözlü sunum, doğru geri bildirim verme, beyin fırtınası yapma, liderlik, empati, çocuk zihniyeti, iyimserlik, yaratıcılık, problem çözme, gözlem becerileri, takım çalışması, farkındalık, strateji oluşturma, doğru soruları sorma, açık fikirlilik, araştırma, sentezleme ve analiz gibi yetkinliklerdi. Kazandırılan yetkinlikler ortaya bir ürün çıkartmanın ötesinde, katılımcıların inovasyon, yaratıcılık gibi konularda daha yatkın olması sağlanacak şekilde tasarlandı. Bu değerli kazanımlar öğrencilerin hayatlarının kalanında da onlara eşlik edecek.

Yenilik Peşinde Pilot Program Videosu

>> Programlarımızla ilgili detaylı bilgi almak veya bizimle beraber program yapmak için bize ulaşın!

Share Project

[TheChamp-Sharing]

 

Investment Ready Program

Proje Ortakları

Program Özeti

Brezilya, Almanya, Malezya ve Türkiye’de gençlerin ve çocukların sosyal konularda daha aktif olmasını teşvik etmeyi hedefleyen, etki odaklı girişimciler için özel olarak tasarlanmış bir hızlandırma programıdır. 10 katılımcı takım, 6 ay boyunca iş modellerinin, stratejilerinin ve ekibinin sistematik bir incelemesini gerçekleştirdikten sonra büyüme ve yatırım planı oluşturmaları sağlanmıştır. Programın sonunda yarışmacılar Allianz Future Generations Award (40.000€) için jüri karşısında sunumlarını gerçekleştirmiştir.

Program Detayı

Hedefimiz, gençlerin ve çocukların sosyal konularda daha aktif olmasını teşvik etmeyi hedefleyen, amaç odaklı girişimcilerin şirketleri için doğru sermayelere ulaşmak için neler yapmaları gerektiğini öğretirken, aynı zamanda yatırımcı ve girişimcileri bir araya getirip çevresel, sosyal ve finansal faydaları ölçeklendirmek için işbirliği yapmalarını sağlamak ve ortak bir bilinç oluşturmak.

Girişimcileri bulundukları konumdan yukarıya taşımak için yoğunlaştırılmış bir zihin açıcı tecrübe içerisinde yönlendiriyoruz. Bütün katılımcılar kendileri için özel olarak hazırlanmış bir programı tecrübeli yatırımcıların, Allianz mentörlerinin ve içerik uzmanlarının desteğiyle tamamlıyor.

 

Programın Türkiye Ayağı Girişimcileri:

Scode, oyunlaştırma ve hikayeleştirmeyi kullanarak kodlama eğitimi veren bir uygulama. Çocuklara uzaydaki bir astronot oldukları bir senaryo sunup, bu senaryo üzerinden görevlerle eğlenceli bir eğitim tecrübesi yaşatıyor. Çocukların kendi ürünlerini geliştirmelerini sağlayarak, önyargıların kırılmasını sağlıyor.

 

Reflect, modanın gücünü kullanarak gençler ve çocuklar gibi korunmasız topluluklar için bir etki yaratıyor. Sürdürülebilir bir şekilde tasarlanan duyarlı bir şekilde üretilen kaliteli giyim ürünlerinin yanı sıra, çocukların ve gençlerin toplumsal konularda katkısını artırmak için sanat terapisi atölyeleri düzenliyorlar. Benzersiz ürünlerden oluşan koleksiyonları, sorumlu tüketim ve üretime dikkat çekmek için sınırlı sayıda üretiliyor ve yalnızca çevresel sürdürülebilirliği ele alan, yeniden yapılandırılmış ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmektedir.

 

BinYaprak iş hayatına atılmaya hazırlanan farklı coğrafyalardaki üniversiteli kadınla, çalışan kadının ilham, tecrübe ve iş fırsatlarını paylaştıkları, çalışan kadının dijital kız kardeşlik ağı. Başarı elde etmiş, işini seven insanların tecrübelerini paylaşıp gençlerin hayatlarına dokunmayı hedefleyen bir dijital platform.

>> Programlarımızla ilgili detaylı bilgi almak veya bizimle beraber program yapmak için bize ulaşın