Impact Hub, tam zamanlı İletişim Koordinatörü arıyor!

Ortak öğrenim ve üretim için alan sağlayarak farkında ve sorgulayan bir topluluk oluşturmak ve farklılıklardan değer yaratmak için çalışan bir oluşumun parçası olmak ister misiniz?

Eğer bu değerleri benimserim, fiziksel ve dijital mecralarda doğru kitlelerle etkili iletişim kurarım, detaylara özen gösteririm, inisiyatif alırım ve hızlı çözüm üretirim diyorsanız yeni ekip arkadaşımız siz olabilirsiniz.

Impact Hub (IHIST) İletişim Koordinatörü’nün

 • Enerjik, pozitif ve yaratıcı olması,
 • Araştırma ve çözüm odaklı çalışması,
 • Kendini geliştirmeye açık bir takım oyuncusu olması,
 • Kapsayıcı olması, farklı gruplarla empati kurabilmesi,
 • İletişim yönünün kuvvetli olması,
 • Detaylara önem vermesi,
 • Zaman yönetimi ve hızlı çözüm oluşturma konusunda yetkin olması,
 • İnisiyatif alabilmesi,
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olması,
 • Sosyal inovasyon, (sosyal) girişimcilik, sürdürülebilir kalkınma gibi Impact Hub’ın çalıştığı alanlara ilgili olması,
 • Tercihen en az 1 sene ajans veya en az 2 sene kurumsal pazarlama tecrübesi sahibi olması

İletişim Koordinatörü’nün sorumlulukları nelerdir?

 • Tüm dijital mecralarda içeriklerin hazırlanması ve yönetimi
 • IHIST vizyonu çerçevesinde dijital pazarlama ve iletişim stratejilerini oluşturmak, yürütmek ve zamanlı olarak güncellemek,
 • Impact Hub’ın global marka dilini görsel ve yazılı olarak tüm dijital mecralarda bütünsel bir araç olarak kullanmak,
 • IHIST iç iletişimi ve dış iletişimi için kullanılan tüm diğer dijital araç ve kanallarda, IHIST strateji,  program ve projeleri  ile paralel içerik  üretmek, paylaşmak ve takip etmek
 • Kendi alanına dair Impact Hub’ın farklı mecralardaki tüm faaliyetlerini takip etmek, periyodik veya zamanlı olarak raporlamak
 • Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken Impact Hub’ın değer ve stratejik amaçlarını her tür görsel ve yazılı mesajın temeline koyarak, Impact Hub’ı anlatmaya ve itibarını yükseltmeye yönelik çalışmak
 • IHIST’in uyguladığı farklı projelerdeki iletişim ve görünürlük hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla ilgili proje ekiplerine iletişim ve içerik üretimi odaklı destek sağlamak

İlgili adayların CV’lerini başvuru amaçlarını ve motivasyonlarını içeren kısa bir ön yazı ile [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.